ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρες τεστ και ελληνική κρίση
Εναλλακτικός τίτλος :Stress tests and the greek crisis
Δημιουργός :Θειάκος, Γεώργιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσακλόγλου, Πάνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7160
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Αναλύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πώς η κατάρρευση αυτού δημιούργησε την κρίση στον κλάδο και την μετέφερε στην κοινωνία.
This paper describes the issue of the economic crisis inGreece in relation to the banking system. It analyzes the financial system and how its collapse created the crisis in the industry and transferred it to society.
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική κρίση
Ελλάδα
Stress tests
Financial crisis
Greece
Διαθέσιμο από :2019-07-25 22:31:55
Ημερομηνία έκδοσης :07/19/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-25 22:31:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theiakos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf