ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Μετάφραση: «Η χρήση της αναλυτικής διαδικασίας ιεράρχησης στην επιλογή κατοικίας» - Εκτίμηση οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος)
Δημιουργός :Καραδήμας, Βασίλης
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται χρήση του προγράμματος GIS. Αναλυτικά μεταφέρουμε δεδομένα τα οποία δόθηκαν από την καθηγήτρια πάνω σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη και στην συνέχεια τον εμπλουτίζουμε με ακόμα περισσότερα δεδομένα – στοιχεία. Ο σκοπός μας είναι να εισάγουμε ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τις απαιτήσεις, οπού μπορεί να έχει ένας πιθανός πελάτης, κατά την διαδικασία της εξεύρεσης του κατάλληλου ακινήτου για εκείνον. Έτσι λοιπόν θα δοθούν κάποιες απαντήσεις στον πελάτη, μέσα από έναν χάρτη. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη μετάφραση του κειμένου που έχει ως τίτλο «Η χρήση της Αναλυτικής Διαδικασίας Ιεράρχισης στην Επιλογή Κατοικίας» Το τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί μια έκθεση εκτίμησης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (Διαμερίσματος). Πρόκειται διαμέρισμα του Β’ ορόφου υπό στοιχείο Β-1 τριώροφης οικοδομής, επιφάνειας 92,02 τ.μ. και επιφάνειας κλειστών Η/Χ συνολικής επιφάνειας 8,50 τ.μ. και μιας θέσης στάθμευσης αυτοκίνητου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου Η Αγοραία Αξία έχει προσεγγιστεί με την Μέθοδο των Συγκριτικών Στοιχείων.
This work consists of three parts. The first part of the program using GIS. Further transfer data supplied by the teacher on an electronic map and then to enrich with even more data - data. Our aim is to introduce questions concerning the requirements, which may have a potential customer during the process of finding a suitable property for him. So we will provide some answers to the customer through a map. The second part contains the translation of the text is titled "Using the Analytic hierarchy Process in Housing Choice ' This last part of this paper is a report assessing the Horizontal Property (Apartments). This apartment Second floor under item B-1 three-storey building area 92.02 m The restricted area and / l total area of 8.50 m and a car parking space in the open space of land The market value has been approached by the method of comparative data.
Λέξη κλειδί :Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης
Εκτίμηση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία :30-06-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karadimas_2011.pdf

Τύπος: application/pdf