ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Εναλλακτικός τίτλος :Μεγάλα δεδομένα και στρατηγική: η επίπτωση της κουλτούρας με βάση τα δεδομένα στην απόδοση της επιχείρησης
Δημιουργός :Μακρινός, Αντώνιος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7401
Περίληψη :Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και χρήση 5 case studies για την ανάλυση της κουλτούρας με βάση τα δεδομένα και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην λειτουργική απόδοση, αλλά και τη συνολική απόδοση της εταιρείας και τον προσδιορισμό των βασικών πρακτικών που ακολουθούν οι εταιρείες για να καθιερώσουν μία τέτοια κουλτούρα.
Literature Review and use of 5 case studies for the analysis of data-driven culture and its consequences on the operational and firm performance as well as the identification of the key practices that firms use to create such a culture.
Λέξη κλειδί :Ικανότητες βασισμένες στα Μεγάλα Δεδομένα
Κουλτούρα με βάση τα δεδομένα
Δυναμικές Ικανότητες
Επιχειρηματική Αξία
Θεωρία των Πόρων
Big Data Analytics Capabilities
Data-driven Culture
Dynamic Capabilities
Business Value
Resource-based Theory
Διαθέσιμο από :2019-11-11 09:17:16
Ημερομηνία έκδοσης :06/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-11 09:17:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makrinos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf