ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πιστωτικός έλεγχος του Ομίλου ΟΠΑΠ
Εναλλακτικός τίτλος :Credit control of OPAP Group
Δημιουργός :Πακτίτης, Ιωάννης
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7405
Περίληψη :Ο Όμιλος ΟΠΑΠ αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία στοιχηματισμού στην Ελλάδα με το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών, καθώς τα πρακτορεία ΟΠΑΠ ξεπερνούν σε αριθμό τα 4.000. Το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου κατέχει δεσπόζουσα θέση διότι αποτελεί τον κύριο πυλώνα για την ευρυθμία και την οικονομική ρευστότητα του ομίλου. Καθημερινά οι εργαζόμενοι του Πιστωτικού Ελέγχου ασχολούνται με τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των πρακτόρων, καθώς και κατηγοριοποίηση τους σε κατηγορίες ανάλογα με το οικονομικό ιστορικό τους. Επίσης είσπραξη τραπεζικών επιταγών αλλά και καταχώρηση τραπεζικών καταθέσεων και πληρωμών στην καρτέλα κάθε πράκτορα. Τέλος σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η υποστήριξη που παρέχεται στους πράκτορες για διευκρινήσεις και επίλυση προβλημάτων τους, με την βοήθεια της επικοινωνίας.
Opap Group is the biggest gambling company in Greece with the furthest network of cooperators, due to the fact that Opap Stores are over 4.000. The department of Credit Control have a big significance, because is the main part for the prosperity and financial liquidity of the group. Every day the employers of Credit Control check the credit ability of their agents, and also rank them into categories due to their economic history. Also they collect bank checks, deposits and payments from their agents, and they input them into the account of every agent. Last but not least, a very special part is the support that is offered to solve problems, with the help of communication.
Λέξη κλειδί :ΟΠΑΠ
Στοίχημα
Πιστωτικός έλεγχος
OPAP
Bet
Credit control
Διαθέσιμο από :2019-11-07 22:14:29
Ημερομηνία έκδοσης :02/20/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-07 22:14:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paktitis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf