ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Νταταβερς Ε.Π.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :Internship in Dataverse Ltd.
Δημιουργός :Περράκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Πουλούδη, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7413
Περίληψη :Η πρακτική άσκηση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε. και συγκεκριμένα σαν μέλος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Το τμήμα αυτό, δημιουργήθηκε με στόχο την ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ελλάδακαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο στο οποίο εργάστηκα και συνεχίζω να εργάζομαι έχει σαν αντικείμενο τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων με στόχο τη μείωση αρδευτικού νερού σε γεωργικές δραστηριότητες. Ο ρόλος μου ήταν υβριδικός καθώς συνδύαζε αυτόν του μηχανικού λογισμικού και του ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Ασχολήθηκα κυρίως με θέματα έρευνας σε διάφορα επιστημονικά πεδία γύρω από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα οι πιο σημαντικοί τεχνολογικοί τομείς, στην έρευνα των οποίων είχα συμβολή, ήταν γύρω από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), τα Big Data και τη Μηχανική Μάθηση.
The internship was started and completed in Dataverse Ltd. and specifically as a member of the Research and Development department. This department was created with the aim of completing co-funded projects by Greece and European Union. The project I worked on and continue to work under, concerns the use of state-of-the-art technological means to reduce irrigation water in agricultural activities. My role was hybrid as it combined the software engineer and the researcher throughout the internship. I was mainly involved in research in various scientific fields around IT and communication technologies. Specifically, the most important technological areas I contributed to wereresearch on IoT technologies, Big Data and Machine Learning.
Λέξη κλειδί :Μηχανικός υπολογιστών
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Μηχανική μάθηση
Τεχνητή νοημοσύνη
Software engineering
Internet of Things
Machine learning
Artificial intelligence
Διαθέσιμο από :2019-11-11 15:22:19
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-11 15:22:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Perrakis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf