ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο ride-hailing κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος :Supply chain optimization in ride-hailing industry
Δημιουργός :Αναστασόπουλος, Θωμάς
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7433
Περίληψη :Στην παρακάτω εργασία θα μελετηθεί ο κλάδος του ride-hailing και πως αυτός αρχικά δημιουργήθηκε και εξελίσσεται με την πρόοδο της τεχνολογίας ώστε να δίνει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας. Κύριο αντικείμενο μελέτης είναι η εταιρεία Beat Mobility Services (πρώην Taxibeat) και πως αυτή αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και στοχεύει στην ιδανική ισορροπία του ζήτησης με την προσφοράΚύριο αντικείμενο της εργασίας είναι ή βελτιστοποίηση της προσφοράς, δηλαδή η ικανή ποσότητα διαθεσίμων οδηγών κάθε χρονική στιγμή ώστε να μη δημιουργείται έλλειψη στην προσφορά, οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης να ισορροπούν και να δημιουργείται η μέγιστη παραγόμενη αξία από το σύστημα.Για τις προτεινόμενες ενέργειες μελετήθηκαν σχετικά άρθρα και μελέτες που αναφέρονται στην βελτιστοποίηση εφοδιαστικών μελετών γενικά και ο συγγραφέας με τις γνώσεις του και την εμπειρία του στον κλάδο τα τροποποίησε ώστε να συνάδουν και να είναι εφαρμοστά στον κλάδο ώστε οι πιθανότητες επιτυχίες να είναι μεγαλύτερες. Επιπλέον αναλύθηκαν πραγματικά δεδομένα που παράγονται από την λειτουργία της εταιρείας, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της εταιρείας.Τέλος, υπάρχουν τα συμπεράσματα καθώς και αναφορά στον μέλλον του κλάδου και στην συνεισφορά του στην τεχνολογία και την κοινωνία γενικότερα.
Ride hailing business analysis, and methods and ways to optimize supply chain so that supply will be equal to demand at each time so that the system will produce the maximum value. Papers, articles and existent methods taken into account to produce the final result. Key findings, contribution to technology and society and the way forward are the main results.
Λέξη κλειδί :Βελτιστοποίηση
Εφοδιαστική αλυσίδα
Τεχνολογία
Εφαρμογές
Επιχειρηματικότητα
Optimization
Supply chain
Demand
Value
Technology
Διαθέσιμο από :2019-11-24 14:15:08
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-24 14:15:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Anastasopoulos_2019_Parousiasi.ppsx

Τύπος: application/pdf