ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαράσλειο Μέγαρο - κτίριο της Σχολής στον οδό Αινιάνος 2
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :σ. [90]
198.0 KB
Κάλυψη :1982-83 & 1983-84
Ημερομηνία έκδοσης :1984
Πηγή :Έκθεση του Πρύτανη κ. Π.Θ. Τζωρτζόπουλου για το έργο της σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83 και 1983-84

Αρχείο: E0601.pdf

Τύπος: application/pdf