ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on firm dynamics and macroeconomics
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια περί της δυναμικής των επιχειρήσεων και της μακροοικονομίας
Δημιουργός :Γιαννουλάκης, Στυλιανός
Giannoulakis, Stylianos
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Αλογοσκούφης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Γκενάκος, Χρήστος (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :201p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7859
Περίληψη :Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά το ρόλο της δυναμικής των επιχειρήσεων στις μακροοικονομικές διακυμάνσεις. Αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο προσκομίζει νέα στοιχεία σχετικά με την ευκαταβλητότητα των νέων και μικρών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί σε αυτήν. Το δεύτερο κεφάλαιο διερευνά την επίδραση των διαταραχών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις απαρχές μεγάλων οικονομικών υφέσεων που προκαλούνται από χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Το τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσει ένα υπόδειγμα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας για τη διερεύνηση του ρόλου της δυναμικής των επιχειρήσεων στο πιστωτικό κανάλι της δημοσιονομικής πολιτικής.
This thesis is about the role of firm dynamics in aggregate fluctuations. It consists of three chapters. The first chapter brings new evidence on the excess sensitivity of young and small firms to financial crises and the role that financing constraints play in it. The second chapter is about the granular origins of large economic downturns caused by financial crises. The last chapter comprises a DSGE investigating the role of firm entry dynamics in the credit channel of fiscal policy.
Λέξη κλειδί :Επιχειρήσεις
Xρηματοδοτικοί περιορισμοί
Mακροοικονομικές διακυμάνσεις
Δημοσιονομική πολιτική
Υπόδειγμα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας
Firm dynamics
Credit constraints
Aggregate fluctuations
DSGE models
Fiscal policy
Διαθέσιμο από :2023-06-05
Ημερομηνία έκδοσης :03-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-06-05 14:17:17
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannoulakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf