ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του Instagram στην συμπεριφορά καταναλωτή αναφορικά με fitness και wellness.
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of Instagram on consumer behaviour regarding fitness and wellness
Δημιουργός :Λαμπριανίδου, Ιωάννα
Συντελεστής :Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7933
Περίληψη :Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στις ζωές των ανθρώπων και να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επίδραση του Instagram στην συμπεριφορά του καταναλωτή αναφορικά με σελίδες fitness και wellness. Συγκεκριμένα, έπειτα από βιβλιογραφική επισκόπηση για την συμπεριφορά του καταναλωτή, τα social media, το μάρκετινγκ και τo μάρκετινγκ που σχετίζεται με την υγεία, ακολούθησε ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων, η οποία στηρίχτηκε στο θεωρητικό μοντέλο του TPB, για το κατά πόσο επηρεάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που σχετίζεται με «fitness» και «wellness» καθώς επίσης και στην αγορά σχετικών προϊόντων. Βρέθηκε ότι οι στάσεις, οι υποκειμενικές νόρμες, ο αντιληπτός έλεγχος και το engagement σχετίζονται με την πρόθεση συμπεριφοράς να ακολουθούν σελίδες «fitness» και «wellness». Ακόμη, οι στάσεις, οι υποκειμενικές νόρμες και η πρόθεση συμπεριφοράς αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες τόσο για την υιοθέτηση του lifestyle όσο και για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με την ευεξία και τη διατήρηση φόρμας μέσα στην κοινωνική πλατφόρμα του Instagram.
The social media have achieved to become an integral part of our daily routine.The subject of the current thesis is the influence of Instagram on the consumers’ behavior in relation to webpages related to fitness and wellness. In particular, following a desk analysis of the consumers’ behavior, the social media, the marketing and the marketing of health, a qualitative research was conducted using a questionnaire based on the TPB model in order to ascertain the degree of consumers’ behavioral influence and the adoption of a life style related to buying products of fitness and wellness. It was concluded that the stance, the subjective norms, the conscious control and the engagement are related with the intention to follow fitness and wellness webpages. Moreover, the conscious control and the engagement constitute strong factors to identify both the adoption of the specific lifestyle and the final purchase of products and services related to wellbeing and being in shale through the Instagram social platform.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συμπεριφορά καταναλωτή
Μάρκετινγκ
Φυσική κατάσταση
Ευεξία
Social media
Consumer behaviour
Marketing
Fitness
Wellness
Instagram
Διαθέσιμο από :2020-07-28 17:42:41
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-28 17:42:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprianidou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf