ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Gender bias with word embeddings
Εναλλακτικός τίτλος :Εντοπισμός διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων με τεχνικές αναπαράστασης λέξεων
Δημιουργός :Νικολόπουλος, Εμμανουήλ
Nikolopoulos, Emmanouil
Μικέλη, Αντωνία-Ντανιέλα
Mikeli, Antonia-Daniela
Συντελεστής :Λουρίδας, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8013
Περίληψη :Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να αποδείξει την ύπαρξη διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων στα κείμενα της Βικιπαίδεια.
The objective of this thesis is to prove the existence of gender bias in Greek text derived from the Greek Wikipedia page.
Λέξη κλειδί :Διάκριση μεταξύ των δύο φύλων
Τεχνικές αναπαράστασης λέξεων
Βικιπαίδεια
Gender bias
Word embeddings
Wikipedia
Word2vec
Διαθέσιμο από :2020-09-08 21:09:24
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-08 21:09:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolopoulos_Mikeli_2020.pdf

Τύπος: application/pdf