ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση εμπειρίας πελάτη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε ζητήματα παροχής τεχνολογικών ανέσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Customer experience management in luxury hotels by providing issues of technological amenities
Δημιουργός :Ποπολάνου, Πολυξένη
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8087
Περίληψη :Τα ξενοδοχεία Upscale λειτουργούν σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά και ως εκ τούτου δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και διαφοροποίησης μέσω των τελευταίων τεχνολογικών ανέσεων. Σήμερα, οι ξενοδοχειακές εταιρείες προσπαθούν να ακολουθήσουν τις επιθυμίες των πελατών προκειμένου να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, δεδομένου του πλήθους των διαθέσιμων τεχνολογιών στην αγορά σήμερα, οι ξενοδόχοι έχουν ελάχιστη κατανόηση των προσδοκιών των επισκεπτών τους και ποιες τεχνολογικές ανέσεις οδηγούν στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι δεν έχουν εκτιμηθεί όλες οι τεχνολογικές ανέσεις που εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία από τους επισκέπτες. Δεδομένου ότι τα τεχνολογικά στοιχεία αλλάζουν γρήγορα με την πάροδο του χρόνου, ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει τον αντίκτυπο των τρεχουσών τεχνολογιών και να αξιολογήσει τις δυνατότητες των τελευταίων τεχνολογιών στην εμπειρία των πελατών του κλάδου.Στην παρακάτων έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις 120 ταξιδιωτών-πελατών luxury ξενοδοχείων και των δύο φύλων , για τους λόγους που τους οδηγούν στην επιλογή αυτών και την ικανοποίηση τους από τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Η πλειοψηφία αυτών αποδείχθηκε ικανοποιημένη από τις παροχές των ξενοδοχείων, αποκτώντας εμπειρίες με τάσεις συνεχούς βελτίωσης.
High-end hotels operate in a highly competitive market and therefore attach great importance to providing quality services and diversification through the latest technical facilities. Nowadays, hotel companies try to follow the wishes of customers to provide a unique experience. However, taking into consideration that there are too many technologies available in the market today, hoteliers have little knowledge about their expectations and what technical facilities can satisfy tourists. A review of the literature shows that not all tourists like to apply it to hotel technical facilities.As technical data changes all over the time, the purpose of this research is to analyze the impact of current technologies and evaluate the potential of the latest technologies in the industry customer experience.The following study surveyed the opinions of 120 travelers-customers in luxury hotels, both men and women to understand their reasons for choosing a specific hotel and their satisfaction with the particular hotel. It turns out that most of them are satisfied with the hotel’s facilities and have gained experience of continuous improvement trends.
Λέξη κλειδί :Τεχνολογικές ανέσεις
Πολυτελή ξενοδοχεία
Εμπειρία πελάτη
Technological amenities
Luxury hotels
Upscale hotels
Customer experience
Διαθέσιμο από :2020-10-22 18:40:49
Ημερομηνία έκδοσης :25-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-22 18:40:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Popolanou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf