ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις του brand aspiration στην αξία της επωνυμίας στον χώρο της μόδας
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of brand aspiration on brand equity in fashion retailing
Δημιουργός :Μασχαλίδης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τσόγκας, Μάρκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8090
Περίληψη :Ο χώρος της πολυτελούς μόδας χαρακτηρίζεται απο υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να καθίσταται απαραίτητη,κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται απο την δημιουργία μοναδικής προσφοράς αξίας και την αντικατάστατη τοποθέτηση στις προτιμήσεις των πελατών.Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την επίδραση της φιλοδοξίας πολυτελούς μάρκας σε ότι αφορά την προσκόληση και τις προτιμήσεις των πελατών.Συγκεκριμένα μελετάει την ανάπτυξη της προσκόλησης προς την μάρκα μέσα απο την χρήση του κατάλληλλου μίγματος διαστάσεων της φιλοδοξίας μάρκας.Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας διπλωματικής αναλύεται η συμπεριφορά 211 δυνητικών ελλήνων πελατών της louis vuitton και γίνεται αξιοποιήση της ποσοτικής μεθόδου συλλογής δεδομένων.
The luxury brand industry is characterized by intense competition among companies, thus gaining competitive advantage becomes essential. This is achieved by creating and adding unique value in consumers preferences and responding to them in an irreplaceable way. This dissertation examines the impact of luxury brand aspiration on brand attachment and customers preferences. Specifically, it analyzes the development of brand attachment to the brand through using the appropriate dimensions of brand aspiration. In order the goal of this dissertation to be accomplished, an analysis is conducting on the behavior of 211 Greek customers who purchase Louis Vuitton products and conclusions are reaches through the use of the quantitative method of data collection.
Λέξη κλειδί :Φιλοδοξία πολυτελούς μάρκας
Προσκόλληση σε μάρκα
Συμπεριφορά καταναλωτή
Καταστήμα μόδας
Brand aspiration
Brand attachment
Consumer behavior
Fashion retail
Διαθέσιμο από :2020-10-23 17:22:20
Ημερομηνία έκδοσης :23-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-23 17:22:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maschalidis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf