ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ψηφιακός μετασχηματισμός: η περίπτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τις διαδικασίες της ΔΑΔ
Δημιουργός :Καραβασιλείου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8576
Περίληψη :Μέσα από ένα σύνολο πολλών και σημαντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων βρισκόμαστε πια σε μία εποχή που ο κλάδος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει αρχίσει να εξελίσσεται και από αναλογικός να μετατρέπεται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερο ψηφιακός. Έχοντας ήδη υιοθετήσει τεχνολογίες που παρέχουν στους περισσότερους πλέον οργανισμούς συστήματα ERP και HRIS και αξιοποιώντας πλέον σε καθημερινή βάση το Διαδίκτυο και εν γένει Web εφαρμογές, ήρθε η ώρα για το HR να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό καθίσταται εφικτό κάνοντας πλέον χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε καθημερινές διαδικασίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η παρούσα εργασία αναλύει ένα πολύ μεγάλο πλήθος από τέτοιες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης εξειδικευμένες στις διαδικασίες HR, εξηγώντας επιπλέον, τόσο τις συγκεκριμένες τεχνολογίες που σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους όσο και τις θετικές επιπτώσεις που αυτές έχουν στην κάθε HR διαδικασία. Η παρούσα έρευνα επιπλέον, μελετά τη γνώση πληροφορικής, καθώς και την ήδη υπάρχουσα ενασχόληση με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για το HR από επαγγελματίες του χώρου. Επιπλέον, κάνοντας χρήση ενός διευρυμένου Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογιών σε συνδυασμό με το Δομικό Μοντέλο Εξισώσεων ερευνώνται οι παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην πρόθεση υιοθέτησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και προκύπτουν συμπεράσματα όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της εν λόγω εφαρμογής, η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της, η στάση απέναντι στη χρήση της, η επιρροή στις αντιλήψεις του ατόμου από άλλους ανθρώπους ή την κοινωνία, καθώς και η προσωπική ικανότητα του καθενός επηρεάζουν τελικά ή όχι την πρόθεση υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο HR.
A great number of technological achievements which has taken place during the last years, has lead to an era in which the Human Resources sector is being transformed into a more digital one. The continuously growing adoption of ERP and HRIS systems, as well as the daily use of the internet and web services are some of the factors that help the digital transformation to be done. However, more and more advanced technologies have been taken place in the daily HR processes. One of the most important ones is the adoption of the Artificial Intelligence (AI) as well as all the other relevant technologies under the umbrella of AI, such as Machine Learning and Natural Language Processing (NLP). The current thesis provides a wide spectrum of AI - specialized in HR – applications, analyzing the technologies in which the applications have been based, as well as the advantages that they provide for the Human Resources community. In addition, this thesis studies the current technological knowledge as well as the current adoption of the AI technology by the HR professionals in Greece. Moreover, the author uses an extended Technology Acceptance Model (TAM) along with the Structural Equation Model (SEM) in order to search the factors which affect the intention of adoption of AI applications in the HR sector. Finally, this research comes into conclusion on whether the Perceived Usefulness, the Perceived Ease of Use, the Attitude towards Use, the Subjective Norm and the Personal Efficacy regarding an AI for HR application, affect or not the intention of adoption of AI for Human Resources Management.
Λέξη κλειδί :Τεχνητή νοημοσύνη
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Τεχνολογία
Artificial intelligence
Human resources management
Perceived usefulness
Digital transformation
Technology
Διαθέσιμο από :2021-05-02 11:42:08
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-02 11:42:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karavasileiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf