ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of social media in career placement
Δημιουργός :Παπανικολάου, Ελένη
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ευαγγελάτος, Ανδρέας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8609
Περίληψη :Διανύουμε μία εποχή όπου η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) ολοένα και αυξάνεται. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως, τα Social Media κυριαρχούν πλέον όχι μόνο στην προσωπική ζωή των χρηστών τους αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία. Αναπόφευκτα λοιπόν, μη αφήνοντας ανεπηρέαστο το κομμάτι της εργασίας τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, επωφελούνται από παροχές που προσφέρουν οι κοινωνικές πλατφόρμες όπως το LinkedIn, το Instagram, κλπ. Κυρίαρχη στην χρήση από τους υποψήφιου αλλά και στην αναζήτηση από τους εργοδότες είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Facebook που σύμφωνα με μελέτες έχει τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επίδραση των Social Media στην αναζήτηση εργασίας. Σε πρώτο επίπεδο εξετάζεται κατά πόσο ο/η εκάστοτε υποψήφιος/α θα επέλεγε να προσεγγίσει ή να επικοινωνήσει με μία εταιρία με σκοπό την αναζήτηση εργασίας μέσω αυτών. Στη συνέχεια μελετάται η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην διαδικασία πρόσληψης του, εξετάζοντας την στάση του και την συμπεριφορά του απέναντι στο οργανισμό που έχει ερευνήσει το προσωπικό του προφίλ.Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με την βοήθεια ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και σχεδιάζουν να αναζητήσουν σύντομα εργασία ή απασχολούνται περιστασιακά και σύντομα θα αναζητήσουν μια μόνιμη θέση εργασίας. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησαν στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Απέδειξαν πως η έρευνα των Social Media επηρεάζει σημαντικά τις αντιλήψεις των χρηστών σχετικά με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που οι ίδιοι τους αποδίδουν. Παράλληλα, όμως η ‘κατασκόπευση’ των ηλεκτρονικών λογαριασμών τους, ωθεί σε προστασία της εικόνας τους στα Social Media. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν αρκετά ενδιαφέρουσες θεωρίες και ενδείξεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν χρήσιμες κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες.
Social Media platforms are becoming an ever-increasing reality. Counting more than a billion active users worldwide, these platforms have impacted both our personal and professional interactions. Inevitably platforms such as LinkedIn or Instragram have become useful tools for both employers and employees. According to recent studies, Facebook, which has the largest user database, is considered the leading social media platform for both candidates and employees. This study examines the impact of social media in career placement. Firstly the willingness of the candidate to use these platforms for job is addressed along with the overall effectiveness of these platforms as career markets. In addition, the influence of social networks in job recruitment process is addressed, by examining the candidate’s attitude and behavior towards the organization that has researched his personal profile. The data presented here was collected using a questionnaire addressed specifically to students in the final year of their studies, that are about to enter the job market for a permanent job. The data collected from the questionnaires allowed for some useful conclusions. Simultaneously the possibility of vetting through social media profiles makes users more be carful with the self image in their profile. These findings provide useful conclusions for further studies.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική δικτύωση
Αναζήτηση εργασίας
Πρόσληψη υποψηφίου
Έρευνα προφίλ
Στάσεις
Συμπεριφορά
Social media
Job search
Recruitment candidate
Attitudes
Behavior
Research profile
Διαθέσιμο από :2021-05-06 20:14:16
Ημερομηνία έκδοσης :04/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-06 20:14:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papanikolaou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf