ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρυτανικές αρχές: Ο Πρύτανης καθηγητής κ.Ανδρέας Κιντής. Οι Αντιπρυτάνεις καθηγητές κ.κ.Παναγιώτης Μηλιώτης και Αθανάσιος Σκούρας
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :σ. 19
224.9 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0735.pdf

Τύπος: application/pdf