ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία του Ιδρύματος
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 27-29
677.8 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0738.pdf

Τύπος: application/pdf