ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το Ίδρυμα και η εξέλιξή του - 2. Εξέλιξη
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 33-35
943.7 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0740.pdf

Τύπος: application/pdf