ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τεχνητή νοημοσύνη στα δικαιϊκά συστήματα μέσα από την περίπτωση της ελληνικής Δικαιοσύνης
Εναλλακτικός τίτλος :E-Government and artificial intelligence in judicial systems through the case of Greek Justice
Δημιουργός :Λουτροτζή-Λιτρουτζή, Ελισάβετ
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text