ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιστημονική έρευνα - Μεταπτυχιακές σπουδές - 4. Μεταπτυχιακές σπουδές
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 100-106
1.948.8 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0763.pdf

Τύπος: application/pdf