ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το προσωπικό του Πανεπιστημίου - 1. Διδακτικό προσωπικό
Εκδότης :Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 147-167
5.264.7 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης :1990
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0776.pdf

Τύπος: application/pdf