ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων ενός dark store στην ανάπτυξη των eMarket: η περίπτωση των ελληνικών υπεραγορών Σκλαβενίτης ΑΕΕ
Δημιουργός :Βλαντούσης, Μιχάλης
Συντελεστής :Πραματάρη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ζάμπου, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9419
Περίληψη :Σε αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μία παρουσίαση του πρώτου Dark Store της εταιρίας ΕΥΣ Σκλαβενίτης ΑΕΕ που δημιουργήθηκε στην Αθήνα εν καιρό πανδημίας. Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης στην εργασία είναι να κατανοήσουμε το πόσο πολύ συμβάλουν τα πληροφοριακά συστήματα του Dark Store στην ανάπτυξη του eΜarket της εταιρίας. Αυτό θα γίνει μέσω μιας λεπτομερούς παρουσίασης των λειτουργιών και των συστημάτων αυτών σε συνδυασμό με τα όσα θα προηγηθούν στα θεωρητικά και βιβλιογραφικά κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας καθώς και με την αναφορά πραγματικών οφελών που προκύπτουν από τη σωστή χρήση και διαχείριση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων.
In this dissertation there is a presentation of the first Dark Store of the company EYS Sklavenitis SA that was created in Athens during a pandemic. The aim of this study is to understand how much the Dark Store information systems contribute to the development of the company's eMarket. This will be done through a detailed presentation of these functions and systems in combination with what will precede the theoretical and bibliographic chapters of the dissertation as well as by reporting the real benefits arising from the proper use and management of the individual information systems.
Λέξη κλειδί :Λιανική
Καταστήματα
Συστήματα
Retail
Stores
Systems
Διαθέσιμο από :2022-04-15 08:24:26
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-15 08:24:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlantousis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf