ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stochastic dominance for portfolio analysis for investors with mixed attitudes towards risk
Εναλλακτικός τίτλος :Στοχαστική κυριαρχία για την ανάλυση χαρτοφυλακίων επενδυτών με μεικτές διαθέσεις απέναντι στο ρίσκο
Δημιουργός :Τσομίδης, Γεώργιος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Ντέμος, Αντώνιος (Εξεταστής)
Σκούρας, Σπύρος (Εξεταστής)
Οικονομίδου, Χαρίκλεια (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9594
Περίληψη :Εφαρμογή ευρύ φάσματος του θεωρητικού πλαισίου της Στοχαστικής Κυριαρχίας καθώς και διαφόρων καινοτόμων στατιστικών μεθόδων, συνδυαστικά με διάφορα θεωρητικά πλαίσια Συμπεριφορικής Οικονομικής και Χρηματοδοτικής.
Application of a wide range of the theoretical framework of Stochastic Dominance as well as various innovative statistical methods, combined with various theoretical frameworks of Behavioral Economics and Finance.
Λέξη κλειδί :Στοχαστική κυριαρχία
Στατιστικές μέθοδοι
Συμπεριφορική οικονομική
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Μαθηματική ψυχολογία
Stochastic dominance
Statistical methods
Behavioral economics
Behavioral finance
Mathematical psychology
Διαθέσιμο από :2022-07-20 16:47:31
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-20 16:47:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsomidis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf