Συλλογές
Τίτλος Κοινωνικαί τάξεις και κοινωνικά κόμματα
Δημιουργός Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 3-19
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση