Συλλογές
Τίτλος Κοινωνία και πολιτεία (κράτος): γενικός θεωρητικός καθορισμός
Δημιουργός Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 117-127
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση