Συλλογές
Τίτλος Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Δημιουργός Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 175-196
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση