Συλλογές
Τίτλος Η ποσωτική θεωρία και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίσις
Δημιουργός Βουρνάζος, Κ. Χ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 51-72
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση