Συλλογές
Τίτλος Απολογισμός του ορκωτικού συστήματος παρ υμίν
Δημιουργός Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 344-361
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση