Συλλογές
Τίτλος Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων
Δημιουργός Σπουργίτης, Αναστάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 397-426
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση