Συλλογές
Τίτλος Θεωρία της δημοσίου οικονομίας: νέαι οδοί εν τη δημόσια οικονομία
Δημιουργός Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 441-468
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση