Συλλογές
Τίτλος Συμβολή εις την κοινωνιολογικήν θεωρίαν περί της καταγωγής του σχηματισμού και της εξελίξεως της οικογενείας
Δημιουργός Σαουνάτσος, Ανδρέας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 19-24
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση