Συλλογές
Τίτλος Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Δημιουργός Σπουργίτης, Αναστάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 25-43
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση