Συλλογές
Τίτλος Αι σύγχρονοι οικονομικαί οργανώσεις
Δημιουργός Ζήσης, Π. Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 281-357
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση