Συλλογές
Τίτλος Αι οικονομικαί επιστήμαι
Δημιουργός Gide, Charles
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 358-366
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση