Συλλογές
Τίτλος Η αναλογική εκλογή και ιδίως εν Ελλάδι
Δημιουργός Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 396-408
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση