Συλλογές
Τίτλος Η ηθική ως επιστήμη κατά τον Johannes Rehmke
Δημιουργός Ζήσης, Π. Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 145-172
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1926
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση