Συλλογές
Τίτλος Το τέλος του Laissez-Faire ιδέαι προς συνύφανσιν της ιδωτικής και της κοινωνικής οικονομίας
Δημιουργός Keynes, John M.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 235-255
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση