Συλλογές
Τίτλος Μέθοδος και Σύστημα της Κοινωνιολογίας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (8 Μαΐου 1928)
Δημιουργός Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 332-342
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση