Συλλογές
Τίτλος Η γεωργική κρίσις ιδία εν Ελλάδι
Δημιουργός Ευελπίδης, Χρύσος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 145-204
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση