Συλλογές
Τίτλος Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας
Δημιουργός Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 355-412
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση