Συλλογές
Τίτλος Προς Νέαν Θεωρητικήν Οικονομίαν
Δημιουργός Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 413-420
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση