Συλλογές
Τίτλος Αι ιστορικαί βάσεις της πιστωτικής πολιτικής μετά τινών παρατηρήσεων επί της πρακτικής της τραπέζης της Ελλάδος
Δημιουργός Τσιμικάλης, Α.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 421-456
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση