Συλλογές
Τίτλος Η οργάνωσις και τα πραγματικά γεγονότα της Αγροτικής Πίστεως ανά τας διαφόρους χώρας
Δημιουργός Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 251-302
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1932
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση