Συλλογές
Τίτλος Η θεωρία του καταλογισμού και η Σχολή της Βιέννης
Δημιουργός Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 325-347
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1932
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση