Συλλογές
Τίτλος Διατί απέτυχεν η αγροτική μας προσπάθεια
Δημιουργός Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 432-454
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1932
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση