Συλλογές
Τίτλος Αι συνεδριάσεις της Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1932-1933)
Δημιουργός Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 97-102
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση