Συλλογές
Τίτλος Η περί κράτους και δικαίου θεωρία του Felix Somlo
Δημιουργός Βεζάνης, Δημήτριος Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-53
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1934
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση