Συλλογές
Τίτλος Η κατάστασις του ελληνικού πληθυσμού της Αμερικής (απογραφή 1930)
Δημιουργός Λουκόπουλος, Χρύσανθος Ζ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 33-38
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση