Συλλογές
Τίτλος Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του καπνού οργανώσεως: Μέρος Β΄. Οικονομική πολιτική του κράτους επί του καπνού
Δημιουργός Βαρβερόπουλος, Βασιλ. Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 233-277
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση