Συλλογές
Τίτλος Περιοδικαί στατιστικαί συναρτήσεις
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 281-292
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση