Συλλογές
Τίτλος Die klassische und die moderne nationalokonomie (1949): η κλασσική και η νεωτέρα πολιτική οικονομία
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Amonn, Alfred
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-18
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1954
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση